Belediye ve Şirketlerine Yönelik Beklenen Kitap: Belediye Şirketleri ve İstisna Uygulamaları

İhale (Ortak-Diğer) Duyuru / Tanıtım
BELEDİYE ve ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BEKLENEN KİTAP: BELEDİYE ŞİRKETLERİ ve İSTİSNA UYGULAMALARI
Özeti :

Kamu şirketleri, özelde de belediye şirketleri kendilerine has özellikleri ile dikkat çekmektedirler. Ancak, bu şirketlerin yapısından, tabi oldukları mevzuatlardan kaynaklı önemli belirsizler bulunmaktadır. Sayıştay Uzman Denetçileri Salim DEMİREL ve H. Bahadır BARÇIN tarafından kaleme alınan Belediye Şirketleri ve İstisna Uygulamaları kitabı ile belediye şirketlerinde halihazırda var olan belirsizliklerin önemli bir kısmına çözüm üretilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

BELEDİYE ŞİRKETLERİ ve İSTİSNA UYGULAMALARI

 

Kitabın içeriğine ilişkin değerlendirme

2010 yılı sonunda yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile ülkemiz yüksek denetim kurumu Sayıştay’ın denetim alanı ve denetim kapasitesi uluslararası standartlar doğrultusunda arttırılmıştır.

Yeni Sayıştay Kanunu ile Sayıştay’ın denetim alanına giren idarelerden birisi de belediye şirketleridir.

Belediye şirketleri kuruluş süreçleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ana hatları ile çizilen özel hukuk tüzel kişileri olmakla birlikte 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde Sayıştay denetimine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde de Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olan ancak bir yönüyle de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yönetilen sermaye şirketleridir.

2015 yılında ilk Sayıştay denetimlerinin gerçekleştiği belediye şirketlerinde önemli konular tespit edilerek 2016 yılında kamuoyuna duyurulmuştur.

Kitabımızın ilk kısmında belediye şirketlerinde Sayıştay denetimi ile ilgili olarak

 • Belediye şirketlerinde nasıl bir denetim süreci işleyecektir?
 • Sayıştay denetçilerinin yetkileri nelerdir?
 • Sayıştay, belediye şirketlerinde hesap yargılaması yapacak mıdır? Zimmete hükmedebilecek midir?
 • 2015 yılı denetim sonucu olarak belediye şirketlerinde tespit edilen hususlar nelerdir?

Ve buna benzer bir çok soruya yanıtlar aradık.

Ayrıca

 • Belediye şirketleri Taşıt Kanunu hükümlerine tabi midir?
 • İstedikleri bankalarda hesap açıp işletebilirler mi?
 • Taşınmazları satılırken 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre mi hareket edecektir?
 • Damga vergisi açısından Resmi Daire midir?

Benzeri bir çok soruya da ayrıntılı yanıtlar ürettik.

Kitabımızın ikinci kısmında ise belediye şirketlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3-g maddesi gereğince

 • Belediye şirketleri’nin ortağı olduğu başka bir belediye şirketi Kamu İhale Kanunu’na tabi midir?
 • 3-g kapsamındaki alımlarda EKAP kaydı zorunlu mudur?
 • 3-g kapsamındaki alımlarda belediye şirketlerinin vergisel sorumlulukları nelerdir?
 • 3-g kapsamında ihale kayıt numarası alınacak mıdır?
 • 3-g kapsamında alımlarda ilgili firma hakkında yasaklılık teyidi yapılacak mıdır?
 • 3-g maddesinde belirtilen parasal sınır iş artışı ile aşılabilir mi?

Gibi 100’ü aşkın soruya konunun ülkemizdeki sayılı uzmanları tarafından yanıt verilmiştir. Faydalı olması dileğiyle

 

İSTEME ADRESİ: Platon Danışmanlık, Tel: 0535 645 00 20, 0544 518 36 93

KİTAP ÜCRETİ: Kurumsal Alımlarda: 80 TL, Bireysel Alımlarda: 50 TL

TOPLU KİTAP ALIMLARINDA İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN.

 

KAMPANYA

WWW.MALİHAKEM.COM SİTEMİZE TAM ÜYE (SORULU VEYA SORUSUZ) OLAN HERKESE, 240 TL DEĞERİNDEKİ ÜÇ ADET KİTABIMIZ ÜCRETSİZ VERİLECEKTİR.

 

ŞİRKETLER HUKUKU VE İHALE MEVZUATI İLİŞKİSİ

BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE İSTİSNA UYGULAMALARI

FİYAT FARKI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ