Belediye Şirketlerinin Belediyelere Sunacağı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde Kdv Oranı Yüzde 1 Olarak Belirlendi

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN BELEDİYELERE SUNACAĞI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLERDE KDV ORANI YÜZDE 1 OLARAK BELİRLENDİ
Özeti :

Belediye Şİrketlerinin Belediyelere Gerçekleştireceği Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde Vergi Oranı Yüzde 1

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

696 sayılı KHK'dan sonraki süreçte çok ça tartışılan hususlardan bir tanesi de Belediye Şirketlerinin Belediyelere Gerçekleştireceği Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde Vergi Oranı'nın ne olacağı konusundaydı.

Bunun nedeni söz konusu KDV'nin Yüzde 18 olması durumunda Belediyeler ve il özel idareleri açısından bütçelerinden çıkan kamu kaynağı açısından eskisinden pek farkı olmayacağıydı.

09.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile belediye ve il özel idaresi şirketlerinin belediye ve il özel idarelerine suncakları personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde KDV oranı yüzde 1 olarak belirlenmiştir.