Belediye Şirketlerince 3(G) Kapsamında Yapılan Alımlarda Fiyat Farkı Öngörülebilir Mi?

İhale (Ortak-Diğer) Belediye Şirketleri
Belediye Şirketlerince  3(g) Kapsamında Yapılan Alımlarda Fiyat Farkı Öngörülebilir Mi?
Özeti :

Belediye şirketlerince 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan alımlarda fiyat farkı ödenmek isteniyorsa ihale dokümanı ve sözleşmelerde bu konuya düzenleme yapılması gerekmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Belediye Şirketlerince 3(g) Kapsamında Yapılan Alımlarda Fiyat Farkı Öngörülebilir Mi?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal, hizmet ve yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Esaslarla getirilen yeniliklerden biri de istisna kapsamında yapılan alımlarla doğrudan temin usulüyle yapılan alımların Esaslar kapsamına alınmasıdır. Bu hususu temin için Esasların  “Kapsam” başlıklı 2 nci maddelerin ortak hüküm olarak;

  “4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin, bu Kanundan istisna olmakla birlikte birinci fıkra kapsamında fiyat farkı hesaplanabileceği öngörülen hizmet alımlarının ihale dokümanlarında bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir.

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin usulüyle yapılan ve birinci fıkrada fiyat farkı hesaplanabileceği öngörülen hizmet alım sözleşmelerinde bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir.” hükmü eklenmiştir.

Bu çerçevede 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan alımlarda fiyat farkı ödenmek isteniyorsa ihale dokümanı ve sözleşmelerde bu konuya ilişkin açık düzenleme yapılması gerekmektedir.