Belediye Seçimlerinde Yönetimin Değişmesinden Sonra İhtiyacın Artık Olmadığına İlişkin İhalenin İptali Gerekçesi Hukuka Uygun Mudur?

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Belediye seçimlerinde yönetimin değişmesinden sonra ihtiyacın artık olmadığına ilişkin ihalenin iptali gerekçesi hukuka uygun mudur?
Özeti :

Yeni seçilen belediye başkanı eski yönetimde ihalesi sonuçlandırılan bir ihaleyi artık bu ihtiyacın kalmadığı gerekçesiyle iptal edebilir mi

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

 Zaman zaman kamu ihaleleri idarelerce tüm ihale süreçleri bittikten sonra iptal edilebilmektedir.

Bu iptal süreci de istekli firmaların yapmış oldukları masraf özellikle en iyi fiyat teklifi yapan firmayı ise hem maddi hem manevi etkileyebilmektedir. 

Kamu İhale Kurulu ihalenin iptal hususu ile sonuçlandırdığı itirazen şiikayet başvurularında iptalin gerekçesine dikkat etmektedir.

Belediye seçimlerinde bazen belediye başkanı veyahut başka bir partiye mensup olan kişi belediye başkanı seçilebilmektedir.

Peki yeni gelen belediye başkanı eski yönetimde ihalesi sonuçlandırılan bir ihaleyi artık bu ihtiyacın kalmadığı gerekçesiyle iptal edebilir mi?

Kamu İhale Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar bu konuda sorumuza ışık tutabilir niteliktedir;

Karar metninden bir bölüme aşağıda yer verilmiştir;

İdare tarafından belirtilen ihalenin iptaline ilişkin iki gerekçeden birinin ihtiyacın ortadan kalkmış olması olduğu, ihtiyacın ortadan kalkmasına neden olarak Mahalli İdareler Genel Seçimleri neticesinde yönetimin değişmiş olmasının gösterildiği, sadece yönetimin değişmiş olmasından bahisle ihtiyacın ortadan kalkmış olmasından bahsedilmesinin kamu hizmetlerinin ve idarenin sürekliliği ilkelerine aykırılık teşkil edeceği, buna ilişkin farklı bir gerekçe ve somut delillerin idare tarafından ortaya konulmadığı, somut gerekçe ve deliller öne sürülmeksizin sadece yönetimin değişmiş olmasından bahisle ihtiyacın ortadan kalkmış olmasının ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilmesinin yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

...

Öte yandan, ihalenin iptaline ilişkin diğer gerekçenin ise yönetimin değişmiş olması nedeniyle idarenin ekonomik durumunun, ödemeler dengesinin, ihtiyaç önceliklerinin yeniden değerlendirilebilmesi olduğu, idarenin ihaleyi iptal etme yetkisinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, idare tarafından belirtilen hususların Kanun’un temel ilkelerine aykırılık, teklif tutarlarının yüksekliği veya ödenek yetersizliği gibi Kanun’un 39’uncu maddesinin gerekçesinde belirtilen durumlara ilişkin olmadığı, ekonomik durumunun ve ödemeler dengesinin hangi koşullarla değiştiğine ilişkin somut deliller ile gerekçelendirme yapılmamış olduğu, ihtiyaç önceliklerinin yeniden değerlendirilebilmesi gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin ise güvenirlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği, dolayısıyla ihalenin iptaline gerekçe gösterilen hususların Kanun’un idareye verdiği ihale yetkisini aşan nitelikte olduğu ve somut delillerle desteklenmediği anlaşıldığından belirtilen gerekçeyle ihalenin iptal edilmesinin de yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

İHALE SÜRECİNDEKİ SORUNLARINIZLA İLGİLİ OLARAK DANIŞMANIZLARIMIZA GÜNÜN HER SAATİ ULAŞABİLİRSİNİZ.