Aynı Bilgisayardan Doküman İndirmek Yasaklanmaya Sebebiyet Verebilir Mi?

İhale (Ortak-Diğer) Yasaklılık ve Yasaklama İşlemleri
Aynı Bilgisayardan Doküman İndirmek Yasaklanmaya Sebebiyet Verebilir Mi?
Özeti :

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu ihalelerinden yasaklanma istekliler açısından sürekli korkulan bir durumdur.

Yasak Fiil ve davranışlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda tek tek sayılmamış olup Kamu İhale Kurulu ve Danıştay kararları ile netleşmektedir.

 

Geçtiğimiz günlerde verilmiş bulunan bir Danıştay Kararı ile aynı bilgisayardab farklı tarihlerde doküman indiren isteklilerin yasaklanıp yasaklanmayacağı netliğe kavuşturulmuştur.

“Dosyanın incelenmesinden, ...ihale kayıt numaralı uyuşmazlığı konu ihaleye teklif veren tüm istekliler hakkında eşit muamele ilkesi gereği yapılan inceleme sonucunda, ihaleye teklif veren başka bir is ortaklığı isteklinin özel ortağı ile davacı şirketin aynı IP adresi üzerinden doküman indirme işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği görülmektedir.

Bu itibarla, aynı ihaleye teklif verecek olan iki farklı isteklinin, farklı tarihlerde bile olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak ihale dokümanını indirmiş olmasının, rekabeti etkileme ihtimali olan davranışlardan olduğu dikkate alındığında, belirtilen husus göz önünde bulundurulmak suretiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Denilmektedir.

Bu nedenle isteklilerin çok dikkatli olmasını tavsiye etmekteyiz.

 

TÜM İHALE SORULARINIZ İÇİN İHALE UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ. 0535 645 00 20