Aşırı Düşük Savunma Hazırlama ve Danışmanlık Hizmetleri

İhale (Ortak-Diğer) Duyuru / Tanıtım
Aşırı Düşük Savunma Hazırlama ve Danışmanlık Hizmetleri
Özeti :

Aşırı düşük savunmalarınızın profesyonel ekiplerce hazırlanması ve kazandığınız ihaleleri kaybetmemeniz amacıyla, malihakem ve platon danışmanlık sizlerin yanında.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Aşırı Düşük Savunma Hazırlama ve Danışmanlık Hizmetleri

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalelerde sınır değer altında kalan tekliflerden aşırı düşük savunma hazırlamaları istenebilmektedir. Öncelikle bu savunmalarınızı doğru yapmazsanız ihale dışı bırakılacağını ve önemli bir konu olduğunu bilmenizi isteriz.

Bu sebeple; araç kiralama hizmetlerinde, çöp toplama hizmetlerinde, yapım işlerinde, bina yapım işlerinde, asfalt, yol ve kaldırım işlerinde, servis hizmetlerinde aşırı düşük sorgulamalarına cevapların dikkatle ve destekle hazırlanması önemlidir.

Aşırı düşük teklif olarak bir isteklinin kabul edilebilmesi, sınır değer altında teklif vermesine (Mal alımlarında sınır değer olmadığından, diğer tekliflere ve yaklaşık maliyete kıyasla aşırı düşük teklifler tespit edilmektedir.) ve idari şartnamede bu yönde düzenleme yapılmasına bağlıdır.

Yapım işlerinde ve hizmet alımlarında sınır değer Kamu İhale Genel Tebliğinde öngörülen formüle göre hesaplanan tutar olarak bulunmaktadır. Sitemizde sınır değer hesabına yönelik analizlere bakabilirsiniz.

Sınır değer altındaki firmaların aşırı düşük olarak kabulü ve neticesinde aşırı düşük teklif sunan firmalardan savunma istenilmesi tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

 

Aşırı Düşük Savunma Hazırlanmadan İhale Verilebilir mi? İdari şartnamede sınır değer altındaki firmalara aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacağı belirtilmişse ve istekliler tarafından sunulan teklifler söz konusu sınır değerin altındaysa, idarelerin takdir hakları bu saatten sonra bulunmamaktadır. Aşırı düşük sorgulama yapılmadan ihalenin neticelendirilebilmesi mümkün değildir.

 

Aşırı Düşük Teklifler Doğrudan İhale Dışı Bırakılabilir mi? Aşırı düşük tekliflerin doğrudan ihale dışı bırakılabilmesi mümkün değildir. Bu kişilere sorgulama yazısı gönderilmeli ve eğer cevap vermezlerse veya verdikleri cevap mevzuata uygun görülmezse bu halde ihale dışı bırakılmalıdır.

 

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Cevap Vermeyenlere Yaptırım Var mı? Mevzuatta aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulanlara yönelik, sorgulamaya cevap vermemesi, aşırı düşük savunma hazırlamaması halinde herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir.

 

Aşırı Düşük Teklif Savunması İçin Analiz Formatları Var mıdır? Hizmet alımlarında bu yönde hazırlanmış bir format bulunmamaktadır. Ancak, yapım işlerinde ihale dokümanı kapsamında savunma hazırlanmasına imkan sağlanması için analiz formatı örneğinin idare tarafından verilmesi gerekir. İhale dokümanı kapsamında verilmemiş olması esaslı bir eksiklik olmayıp, aşırı düşük sorgulama yazısı ekine de bu analiz formatı eklenebilir.

 

Aşırı Düşük Savunma Hazırlama Örneği: Aşırı düşük teklif sorgulamasına verilecek savunma, idarenin belirlediği önemli bileşenler, açıklama istenilecek iş kalemleri üzerinden ve Kamu İhale Genel Tebliğ düzenlemelerine uyarlı olarak yapılır. Savunmanın dikkatli hazırlanmadığı hallerde, hazırlanan belgelerde eksiklik olması halinde firma ihale dışı bırakılabilmektedir. Bu sebeple özellikle aşırı düşük savunma hazırlanırken muhakkak profesyonel destek alınması gerekir.

 

Malihakem danışmanlık hizmetleri kapsamında aşırı düşük savunmalarınızı mevzuata uygun şekilde hazırlayabilir, ihalelerden elenmemeniz için her türlü profesyonel desteği uzman ekiplerimizce verebiliriz. 

 

Son 1 yıl içinde toplam 24 milyon TL tutarındaki hizmet alım ihalelerinde kabul edilen ve sözleşmesi akdedilmiş aşırı düşük açıkmamamız bulunmaktadır.