Aşırı Düşük Açıklamalarda Son Değişiklik. Mal Alımlarında Aşırı Düşük Açıklaması

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMALARDA SON DEĞİŞİKLİK. MAL ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASI
Özeti :

30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 Sayılı Resmi Gazete’de aşırı düşük açıklamalarında yeni dönemi başlatan değişiklikler yayımlanmıştır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Söz Konusu değişiklikler İlanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde uygulanacaktır;

Aşırı Düşük Açıklamalarla İlgili Önemli Bir Değişiklik Meydana Gelmiştir.

Yeni uygulama ile mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına uygulamasına son verilmiştir.

- Yeni uygulamada idarelere aşağıdaki ikili seçim hakkı bulunmaktadır;

  1. İhale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında eşik değerin yarısına kadar, yapım  işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar olan işlerde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi,
  2. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi şeklinde olacaktır.
  3. Mal alımlarında ise yaklaşık maliyeti ne olursa olsun ihale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edilecektir. İdare bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemek zorundadır.

            Ayrıca Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan elektronik ihalelerde isteklilere ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde gerçekleştirilecek işlemler ve ihale komisyonlarının teklif değerlendirmesine ilişkin diğer işlemleri açıklığa kavuşturulmuştur. Bu çerçevede, aşırı düşük teklif açıklamasının isteneceği ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak, ilgililer hakkında ayrıca bir yaptırım uygulanmayacaktır.

 

            Uzman kadromuzla yıllardır 100'ü aşkın ihalede aşırı düşük açıklamalarımız kabul edilmiştir. Uzmanlarımızla günün her saati görüşmek için hemen arayın 0 535 645 00 20