Araç ve Şoför Hizmeti Alımı İhalesindeki Eksiklikler

Hizmet Alımları İhale İncelemeleri
Araç ve Şoför Hizmeti Alımı İhalesindeki Eksiklikler
Özeti :

... İdaresi tarafından yapılacak araç kiralama ihalesine yönelik hazırlanan ihale dokümanındaki eksiklikler analizde ele alınmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Araç ve Şoför Hizmeti Alımı İhalesindeki Eksiklikler

Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olan idareler, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan KAMUOYU DENETİMİ’Nİ yapacakları ihalelerde sağlamakla sorumludur. MALİHAKEM sitesi olarak sizlere yapılacak ihalelerdeki eksiklikleri bildirmeye ve bu yöntemle ihalelerin daha doğru ve hatasız olmasına gayret edeceğiz. Aynı zamanda ihalelerdeki eksiklikleri dile getirmek suretiyle bu işlerde uğraşanlara katkı sağlamış olacağız. İhalelerde idare adına yer verilmeyeceği gibi İKN vb unsurlara da yer verilmemesine azami dikkat edilecektir.

Eylül ayı sonunda ihalesi yapılacak A İdaresinin araç, şoför ve ambar görevlisi hizmet alımı ihalesine yönelik olarak hazırlanmış olan ihale dokümanının eksi ve artıları.

1.Sözleşmenin 5 inci maddesinde 47 adet şoför ve 2 adet ambar görevlisi ifadesine yer verilmekte, ancak, teklif mektubu eki cetvelde 38 adet şoför ve 9 adet ambar personeli, şoför ve vinç operatörü ifadesine yer verilmektedir. Bu yapısıyla, sözleşmede yer alan çalışan sayısı ile teklif mektubunda yer alan çalışan sayısı uyumlu değildir.

İhale konusu iş kapsamında çalıştırılacak kişi veya araç sayısı sürekli olarak değişikliğe uğramaktadır. Belli ki daha önce karar verilen sayıdan daha sonra vazgeçilmiştir.

2.Sözleşmenin Diğer Hususlar kısmında kesin teminat mektubunun süresiz olması gerektiği ifade edilmesine karşın, sözleşmenin 11 inci maddesinde kesin teminat mektubunun süresine yönelik açıklama yer almaktadır. Bu yapısıyla, sözleşme maddelerinin kendi içerisinde uyumsuzluk bulunmaktadır. İlave olarak, kesin teminat mektuplarının süresiz olmasına yönelik bir mevzuat düzenlemesi de bulunmamaktadır.

3.Sözleşmenin 14 üncü maddesinde (İdari şartnamenin 46 ncı maddesinde de aynı düzenleme vardır.) fiyat farkına yönelik düzenleme yapılmıştır.

“Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır. Çalışanlara: Sözleşme süresince Bakanlar Kurulu Kararı ile en son belirlenen Fiyat Farkı esaslarına göre "FİYAT FARKI" ödenecektir.”

Yapılan düzenleme Fiyat Farkı Kararnamesine uyumlu değildir. Çünkü Kararnameye uyumlu bir fiyat farkı düzenlemesi için idarenin Kararnamenin 6 ncı maddesine göre fiyat farkı verilecektir şeklinde bir ifadeye yer vermesi veya söz konusu maddedeki ifadeyi ihale dokümanlarına taşıması gerekir.

4.Sözleşmenin cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı maddesinde teknik şartnameye atıfla düzenleme yapılmıştır:

“16.1.1. Teknik Şartnamenin 13. Maddesindeki ceza hükümleri uygulanacaktır.”

Ancak, teknik şartnameye baktığımızda 6 ve 7 inci maddelerinde de ceza düzenlemelerinin olduğunu görmekteyiz. Bu yapısıyla, teknik şartnamenin sadece 13 üncü maddesinde yer alan cezaların uygulanacağı diğer ceza düzenlemelerinin uygulanmayacağı sonucu çıkmaktadır ki, teknik şartname ile sözleşme tasarısı arasında yine uyumsuzluk bulunmaktadır.

Diğer Açıklamalar: Araç kiralama ihaleleri özellikle Bakanlar Kurulu Kararları sonrasında karışık bir hal almıştır. Şoför dahil veya hariç araç kiralama ihalelerinde verilecek teklifler, hazırlanan yaklaşık maliyet ve bunların sıhhati açısından dikkatle üzerinde durulması gerekli konular bulunmaktadır.

İncelenen ihalede idare şoförleri ayrı iş kalemi yapmış ve şoförlerin sabit bir araçla bağlı çalışmayacağı düzenlemesine, yani bir tür şoför havuzu istihdamına yönelik ifadelere yer vermiştir. Bu yapısıyla, kanaatimizce doğru bir düzenleme yapılmış ve şoför dahil araç kiralama ihaleleri için getirilen sınırlamalara tabi olmadan ihalesini yapabilecek durumdadır.