Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşlerinde Uygulama Projesi ve Mahal Listesinde Olmayıp Sadece Teknik Şartnamede Yazılı İş Kalemleri Yüklenicinin Teklifine Dahil Değil!

Yapım İşleri İhale Dokümanları
ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞLERİNDE UYGULAMA PROJESİ VE MAHAL LİSTESİNDE OLMAYIP SADECE TEKNİK ŞARTNAMEDE YAZILI İŞ KALEMLERİ YÜKLENİCİNİN TEKLİFİNE DAHİL DEĞİL!
Özeti :

Yapım işlerinde, teknik şartnamede yer almasına karşın uygulama projelerinde veya mahal listelerinde yer alan iş kalemleri yüklenici teklif bedeli içerisinde kabul edilmemektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞLERİNDE UYGULAMA PROJESİ VE MAHAL LİSTESİNDE OLMAYIP SADECE TEKNİK ŞARTNAMEDE YAZILI İŞ KALEMLERİ YÜKLENİCİNİN TEKLİFİNE DAHİL DEĞİL!

Anahtar teslim götürü bedel yapım işlerinde yüklenicinin teklifine dahil olan maliyet kalemlerinin neler olduğu uygulamada en çok tartışmaya yol açan konulardan biridir. Uygulama projesi ve/veya mahal listesinde olan bir imalatın anahtar teslim götürü bedele dahil olduğu hususunda genellikle bir anlaşmazlık olmamakla birlikte, uygulama projesi ve mahal listesinde olmayan bir imalatın teknik şartnamede belirtilmiş olması hali daha tereddütlü bir konudur.

Bu hususta Sayıştay 2. Dairesince 14.04.2015 tarihinde verilen bir kararla, uygulama projesi ve mahal listesinde yer almayıp sadece teknik şartnamede yazılı iş kalemlerinin yüklenicinin anahtar teslim götürü bedel teklifine dahil olmadığı yönünde karar verilmiştir.