696 Sayılı Khk Kapsamında Şirketlerin Çalıştıracağı İşçiler Hakkında Usul ve Esaslar

Hizmet Alımları Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
696 SAYILI KHK KAPSAMINDA ŞİRKETLERİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER HAKKINDA USUL VE ESASLAR
Özeti :

28 Nisan 2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazete’de “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlanmıştır. Söz konusu usul ve esaslarda aşağıdaki hususlarda ayrıntılı bilgilere yer verilmiş olup analizimizde söz konusu düzenlemedeki ilk göze çarpanlar belirtilmiştir;

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ
  1. -      Şirket personelinde aranacak şartlar belirlenmiştir;

Usul ve esasların 4’üncü maddesinde tek tek şirkete alınacaklar işçilerde aranması gereken şartlar sayılmıştır. Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak personel paralelinde bir düzenleme olduğu belirtilebilir.

Ayrıntılı olarak şartlar usul ve esaslarda yer almakla birlikte özellikle güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının zorunluluğunun getirilmiş olduğunu belirtmek gerekmektedir.

  1. -      Şirket personel giderlerine ilişkin bir üst sınır konulmuştur;

Söz konusu usul ve esasların 5’inci maddesinde şirketlerin personel giderleri dahil bir sınır konulmuştur. Böylece mali bir sınır ve kontrol mekanizması getirilmiştir. Şirketler bundan sonra personel giderleri konusunda istedikleri gibi hareket edemeyeceklerdir. 

Hesaplanacak bu oran, belediyelerde %40 oraninı ve büyükşehir belediyelerinde yüzde 30’unu geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

Ancak bu sınır kesin uygulanması zorunlu olan bir sınır değildir. İçişleri Bakanlığından izin alınarak söz konusu oran aşılmış dahi olsa yeni işçi alımı yapılabilecektir.

  1. -      İdareler tarafından şirketlere ödenebilecek personel giderinin nasıl hesaplanacağı belirlenmiştir.

İdareler tarafından personel hizmetlerini sağlayan şirketlerine ödenecek aylık ödemelerin asgari işçilik maliyeti+ %4 sözleşme giderleri ve genel giderler+ %7 kar olarak hesaplanabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Dolayısıyla hesaplamalar EKAP’tan yapılabilir.

  1. -      Doğrudan Hizmet Sözleşmelerinin Yazılı Sözleşme İle Yapılması Zorunluluğu getirilmiştir.
  2. -      Denetim ve İzleme İçişleri Bakanlığına Verilmiştir.

Şirketlerin bu usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirecekleri harcamaların izlenmesi için İçişleri Bakanlığı önümüzdeki süreçte bir sistem kuracaktır.  Ayrıca usul ve esaslara uyulup uyulmadığının denetiminin de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilmektedir. Bu noktada önümüzdeki günlerde yüksek bir ihtimal Sayıştay’ında söz konusu denetimi yapıp yapamayacağı tartışması olacağından, Sayıştay’ın denetim yetkisinin 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’ndan geldiğini belirtmek uygulayıcılar için yeterli olacaktır.