4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda İhale Komisyonu Nedir ve Çalışmasına Yönelik Temel Sorunlar

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda İhale Komisyonu Nedir ve Çalışmasına Yönelik Temel Sorunlar
Özeti :

İhale komisyonlarının çalışması, oluşturulması, ihale komisyonu üyelerinin raporlu veya izinli olması gibi sorunlara çözüm makalede yer almaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İhale Komisyonu Nedir ve Çalışmasına Yönelik Temel Sorunlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun kritik öneme haiz etaplarının birçoğu “İhale komisyonu” önünde sonuçlanmaktadır. Bu analizimizde ihale komisyonu hakkında merak edilen konulara yer verilecek ve sorunlara cevap verilecektir.

İhale Komisyonu Nedir?

İhale dokümanlarını inceleyen, isteklilerin teklif zarfları ve içindeki belgelerin hukuka uygunluğunun değerlendirilerek ihale süreci hakkında ihale yetkilisinin onayına sunulmak üzere ihaleyi kararı oluşturan kurul ihale komisyonudur.

İhale Komisyonu Nasıl Oluşacaktır?

İhale Komisyonu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde belirtildiği üzere kurulmaktadır.

İhale komisyonu en az 5 kişiden oluşur. Sayı, 7, 9, 11 gibi tek sayı olmak zorundadır. Tek sayıda olması koşuluyla komisyon üye sayısının üst sınırı yoktur.

Bu kişilerden en az ikisinin işin uzmanı olması ve bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur.

İhale komisyonu görevlendirmesi yapılırken mutlaka kimlerin uzman üye, kimlerin muhasebe ve mali işlerden sorumlu personel olduğu belirtilmelidir.

İşin Uzmanı Kavramından Ne Anlaşılır? Mali İşlerden Sorumlu Personelden Ne Anlaşılır?

İhale komisyonunda çalışacak personelin en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması gerekmektedir. Bu uzmanlığın bir diploma veyahut bir unvana dayanmasına gerek yoktur.

Muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel ihaleye çıkan idarenin bu biriminde çalışan veya bu görevleri yerine getiren bir personeli göstermektedir.

Kamu İhale Kurulu’nun Biyokimya uzmanı ve Mikrobiyoloji uzmanının mali üye olarak komisyonda görev alması mevzuata aykırı olduğuna dair kararları bulunmaktadır. Yine aynı şekilde ihale komisyonunun tamamının öğretmenlerden teşkil edemeyeceğine dair karar da vermiştir Kamu İhale Kurulu.

İhale Komisyon Üyesinin İhaleye Katılmaması

İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.

İhale üyesinin mazereti olmaksızın ihaleye katılmaması durumunda ilgili personel hakkında disiplin soruşturması açılma ihtimali bulunmaktadır.

İhale Komisyon Üyesinin İzinli Olması

İhale komisyon üyesinin izinli veyahut raporlu olması durumunda bu üyenin yedek üyesi her kimse o üyenin ihaleye katılması gerekmektedir.

İhale Komisyon Üyesi Olmak İstemiyorum, Ne Yapmalıyım?

Çok yoğun olarak sorulan sorulardan birisi de bu sorudur. Görevlendirme yazılı olduğu için söz konusu yazılı görevlendirmeye yazılı olarak hukuki gerekçeleri belirtilmek üzere itiraz edilebilir. Ancak bu görevlendirme iptal edilmediği müddetçe ihale komisyonuna görevlendirilen üyenin (izinli, raporlu vb.) mazereti bulunmuyorsa katılması gerekmektedir.