3 ve Daha Fazla Çocuğu Olan Taşeron İşçilerin Maaşları Mayıs Ayından İtibaren 9,00 Tl Artacak

Hizmet Alımları İşçi Hakları
3 ve DAHA FAZLA ÇOCUĞU OLAN TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARI MAYIS AYINDAN İTİBAREN 9,00 TL ARTACAK
Özeti :

Kamuda taşeron işçi olarak çalışan kişilerin maaşları 6645 sayılı Torba Kanun düzenlemelerinden kaynaklı olarak artacaktır. 2015 yılı Mayıs ayından itibaren 3 ve daha fazla çocuğu olan kişilere aylık yaklaşık 9 TL daha fazla ödeme yapılacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

3 ve DAHA FAZLA ÇOCUĞU OLAN TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARI MAYIS AYINDAN İTİBAREN 9,00 TL ARTACAK

 

6645 sayılı Torba Kanun’da işçilere yönelik yeni haklar getirilmiştir. Bu hakların belki de en önemlisi mazeret izinlerine yönelik olanıdır. Artık taşeron işçilerin babalık izni, evlilik izni, ölüm izni veya doğum izni olacaktır. Bu haklar ihale dokümanında hüküm olarak yer almasa da, işçiler bu haklardan yararlanacaklardır. Söz konusu hakların kullanımına yönelik olarak link adlı analizimize bakılabilir.

Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan kişilerin maaşlarında da 6645 sayılı Torba Kanunla birlikte artış ortaya çıkmıştır. Söz konusu artış asgari geçim indirimine yönelik düzenlemeden kaynaklıdır.

“Madde 8- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için % 7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “,üçüncü çocuk için % 10,” ibaresi eklenmiştir.”

193 sayılı Kanunda yer alan düzenleme asgari geçim indirimine yönelik bir düzenlemedir. Söz konusu düzenleme ile birlikte;

  1. Kişilerin medeni halleri önemli değildir,
  2. Çocuk sayısı 2 ve daha az olan kişilerin maaşlarında herhangi bir artış ortaya çıkmayacaktır.
  3. Çocuk sayısı 3 ve daha fazla olan kişilerin maaşlarında aylık yaklaşık 9,01 TL’lik bir artış ortaya çıkacaktır.

Maaşlarda ortaya çıkan bu artışın işçilerin bordrolarında gösterilmesi gerekmekle beraber, hizmet alımlarında kontrol teşkilatının da maaşların doğru hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol etmesi ve net ele geçen maaşın doğru olup olmadığını hesaplayarak ödemelerin buna göre yapılması gerekmektedir.

Asgari geçim indiriminin bu şekilde hesaplanmaması, unutulması, sonradan dikkate alınması hallerinde, idarelerin ödenmeyen ücretlerden sorumlu olacağı 4857 sayılı İş Kanunu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin bir sonucudur. Bu gibi hallerin ortaya çıkması halinde, idarelerce ihaleleri alan kişilerin hakedişlerinden kesinti yapılmak suretiyle, geçmişe yönelik olarak bu ödemeler yapılabileceği gibi, ödenmeyen ücretlerin kesin teminatlardan kesinti yapılmak suretiyle ödenmesini sağlamak da mümkündür.