3-G Kapsamında Gerçekleştirilecek Alımlarda Esas ve Usuller Belirlenmesi Gerekmekte Midir?

Mal Alımları Belediye Şirketleri
3-G KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIMLARDA ESAS VE USULLER BELİRLENMESİ GEREKMEKTE MİDİR?
Özeti :

Belediye şirketleri zaman zaman 3 g kapsamında gerçekleştirecekleri alımlar için usul ve esas belirlemek zorunda mıyız diye sormaktadırlar.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Belediye şirketlerimiz özel sektörde rakip firmalarla mücadele etmeye çalışan ancak satın alma usullerinde de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olan özel hukuk tüzel kişileri olarak zaman zaman bu durumdan şikayetçi olabilmektedirler.

İşte kanun koyucu şirketlerimizin bazı alımlarında daha rahat hareket edebilmeleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendinde aşağıdaki düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştur:

“2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde;  doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları,  Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını 8.168.201.00 TL’ yi aşmayan mal veya hizmet alımları,”

Bu düzenleme ile belediye şirketlerimize KDV dahil neredeyse 10 milyon TL’ye kadar ki mal ve hizmet alımlarında serbest bir harcama imkanı getirilmiştir. (3 g istisna belgesini Kamu İhale Kurulu’ndan almak kaydıyla)

 Şirketlerimiz zaman zaman 3 g kapsamında gerçekleştirecekleri alımlar için usul ve esas belirlemek zorunda mıyız diye sormaktadırlar.

4734 sayılı Kanunda şirketlerimize 3 (g) kapsamındaki alımlar için her hangi bir usul ve esas belirleme zorunluluğu getirilmemiştir. Buna rağmen bazı belediye şirketlerimiz kendilerince usul ve esaslar belirlemiştir. Harcanan kamu kaynağının büyüklüğü sebebiyle kendileri için bir iç kontrol sağlamışlardır.

Ancak tekrar etmekte fayda görmekteyiz ki:

Kanun koyucu şirketlerimize 3 (g) kapsamındaki alımlar için her hangi bir usul ve esas belirleme zorunluluğu getirmemiştir.