1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Fiyat Dışı Unsur Hakkında

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmeti

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Proje Çizim ve Yaklaşık Maliyet Hizmeti Alım İşlerinde Kontrol Görevlendirilmesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İhaleyi Kazananların Araştırılması Hakkında

Hocam iyi günler; 2286 veya diğer kanunlar kapsamında yapmış olduğumuz kiralama, satış veya hizmet alımı gibi ihale sonrasında, il olağanüsta hal bürosu tarafından gelen genelge ile ihaleyi kazanan fi... Devamı

Doğrudan Temin

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Yapım İşlerinde Kesin Kabul Sorumluluğu ve Kesin Teminat Süresi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Belediyelerde Park Bahçe Bakım ve Onarım İşleri

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Khk 696 Hk

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

696 Sayılı Khk Taşeron Yasası Hk.

Sn. yetkili belediye bünyesinde taşeron olarak çalışan özel güvenlik personellerinin khk kapsamında diğer taşeron personeller gibi kadrolaşması belediye şirketleri üzerinden mi olacak yoksa bu yönde y... Devamı

Kanunun 10 Uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (E) Bendi Hakkında

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İş Deneyim Belgesi Hk.

İyi çalışmalar; bir hizmet alımı ihalesinde iş deneyim belgesi olarak özel sektörde gerçekleştirilmiş sözleşme ve onlara istinaden düzenlenmiş fatura örnekleri sunulmuştur. sunulan sözleşmeye inceledi... Devamı

Mal Alımı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Teslim Suresi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kooperatiflerin Emlak Vergisinden Muafiyeti

İlçemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi tarafından belediyemize yazı ile müraccat ederek 1163 sayılı kanunun 93. maddesine istinaden emlak vergisinden muafiyet ta... Devamı