1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Ecrimisil Uygulaması İhale Yasaklaması Gerektirir Mi?

Hocam, sözleşme süresi bittiği halde tahliye etmeyen kiracımıza ecrimisil uyguladığımızda, bu kiracı belediyemiz tarafından yapılacak olan kiralama ihalesine katılabilir mi? yoksa ihaleden yasaklı dur... Devamı

Hocam iyi günler; 2886 s.k. 45. maddesi kapsamında yapmış olduğumuz ihaleyle taşınmazımızı (işyeri) 3 yıllığına kiraladık ve bu süre dolmadan 15 gün önce kiracımızdan yazılı olarak tahliyesini talep e... Devamı

Merhaba Hocam,

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Banka Referans Mektubu

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Elektrik Alımı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Çöp Toplama İhalelerinin Götürü Bedel Yapılması

İhale dökümanı yayınlanmış bir çöp toplamam hizmet alım ihalesinde yaklaşık maliyet unsuru olarak salt araç çalışma saatleri belirlenmiştir. oysa ki malumunuz hizmet işleri eser kaanunu kapsamına girm... Devamı

Karayolları Taşıma Belgeleri

Sayın hocam yapılacak ve dökümanları yayınlanmış katı atık toplama, taşımakent temizliği hizmet alım ihalesinde(çöp ihalesinde) gerek idari şartnamede gerekse teknik şartnamede k veya c veya diğer nev... Devamı

Faturanın 7 Gün İçerisinde Kesilmesi ve Hakediş

İşçilerin sigorta primleri her ay eksiksiz olarak sgk'na yatırılacak ve aylık sigorta prim bildirgeleri idareye verilecektir.bu belgeler aylık hakediş talep dilekçesine eklenmeden(hakediş talebinde bu... Devamı

Şantiye Giderlerinin İhale Dokümanında Belirtilmemesi

Hocam 2017/521668 nolu ihale'de teknik şartnamenin 3.maddesi :"işyerinin yükleniciye teslimi sözleşmede belirlenen esaslara göre yapılır.şantiye içinde kullanılan elektrik, su v.b gibi giderler yüklen... Devamı

Ünvan Değişikliği

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Temsil Ağırlama Giderleri Hk.

Belediye şirketleri yapmış olduğu işlerle ilgili olsun olmasın kendi personeline, yönetim kurulu üyelerine veya 3. kişilere temsil ağırlama gideri yapabilir mi. görüşünüz için teşekkür eder iyi çalışm... Devamı

Şirket Birleşme ve Yeterlilik

Kurumumuzda gerçekleşen bir personel hizmet alımı ihalesine ilişkin bilgiler aşağıdadır. -ihale ilan tarihi: 23.08.2017 -ihale tarihi: 28.09.2017 -ihale içeriği: personel çalıştırma ihalesi -a firması... Devamı

Kendi Malı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Muayene Kabul Komisyonu Kurulması ve Gecikme Cezası

Merhaba, mevzuatta açıklık getirilmeyen konulardan bir tanesi de muayene kabul komisyonlarının idareler tarafından zamanında teşekkül ettirilmemesinden kaynaklı gecikmelerde nasıl bir yol izleneceğin... Devamı