1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Mal Alımlarında İş Artışı

Kamu ihale genel tebliğinde (madde 26.3.) "birden çok mal kaleminden oluşan mal alımlarında 4735 sayılı kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş artışı ve iş eksilişinde aşağıdaki hususların esas alınm... Devamı

22/d Piyasa Fiyat Araştırması

22/d alımlarında piyasa fiyat araştırmasında tek firmadan teklif alınması ve tutanakta tek firmanın yer alması ne kadar etik muhasebe yetkilileri bu sebepten iade edebilir mi ? kanaatimce tek firmadan... Devamı

Teyit Alma Zorunluluğu

Mrb hocam kolay gelsin teminat mektuplarında teyit alma zorunluğu ihale komisyonunda diye biliyorum. bu nedenle ihale komisyonu teyit sorgulaması yapmaması durumunda muhasebe yetkileri muhasebe kayıtl... Devamı

Akaryakıt Alımlarında Fiyat Farkında Karar ve Sözleşme Damga Vergisi Hk.

Mrb hocam bilindiği üzere personel çalıştırmaya dayalı ihalelerde fiyat farkları doğrudan işçiye ve işçiye verilen farkların maliyetinden ötürü olduğundan dolayı ihale bedelini etkilemiyor. ancak akar... Devamı

22/a Yöntemine Göre Yapılan Bakım Onarımlarda Yetkili Belgesi

S.a hocam ..... markalı bir tıbbi cihazın bakım onarımların ve yedek parça değişimi yapmada firma tek yetkili olduğunu kanıtlaması için bu belgeyi idare hangi yollardan kabul etmelidir. cihazı satan... Devamı

Açık İhale ile Alınan Mal Alımın Da Ödeme Aşamasında Sgk Borcu

Mal alım ihalelerin de yüklenici firmanın ödeme aşamasında sgk borcu çıkarsa kesinti yapılması gerekir mi? bu konuda yasal mevzuat nedir hocam?... Devamı

Personel Çalıştırmaya Dayalı İhalelerde Gün Üzerinden Teklif Alınması

Selamunaleyküm hocam... bilindiği üzere kik işçilik hesaplama modülü sgk günü üzerinden her ayı 30 gün olarak kabul etmekte 1 yıl ise 360 gün üzerinden teklifler alınmaktadır. ancak sözleşmelerin yürü... Devamı

Götürü Bedel Hizmet Alımı. Hk

Selamun aleyküm hocam biyolojik evsel atıksu arıtma tesisinin ve yükseltme istasyonlarının bakım onarım hizmet alımı ihalesinde idari şartnamede 1 adet çevre mühendisi brüt asgari ücret * % 300 fazlas... Devamı

Resmi Tatilde Çalışma Hk

Resmi tatilde çalışan işçi sayısı artması halinde.. % 20 artış yapılsa dahi işçi sayısını karşılamıyor. bu işçiler ile ilgili haklarını nasıl ödenebilir. hizmet işleri genel şartnamesinde veya başka t... Devamı

Engelli Personeller( Danıştay Kararı Yeni)

Hizmet alım ihalelerinde engelli çalışan personellerin teşviklerini hak edişten kesiyorduk. ancak yüklenici firma danıştay 13 dairesinin 2014/481 esas sayılı kararı ile kamu ihale genel tebliği 3. mad... Devamı

Yol ve Yemek Ücretleri Hk

İdari şartnamenin 25.3.2. yemek, yol ve giyecek giderleri: 25.3.2.2. ...... hastanesinde yemek bedeli teklife dahil edilecektir.kişi başına bir günlük yemek bedeli brüt 3, 69-tl?dir. aylık 26 (yirmia... Devamı

Yol ve Yemek Ücretleri Hk.

1) ihale dokümanı da 26 gün üzerinden yol ve yemek ücreti verileceği belirtilen ihalede hakediş sırasında yol ve yemek ücreti fiili çalışma süresine göre verilebilir mi? ihale dokümanın da fiili gün i... Devamı

Kiralama İşlemleri

Bina kiralamalarında stopaj ve kdv durumları hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz hocam..kdv mukellefi olduğunda kdv ve stopaj birlikte mi .. kdv mukellefi olmadığında sadece stopaj mı kesilir...... Devamı

Gece Postasında Çalışan Kadınların Ulaşım Sorunu.

Selamün aleyküm hocam bilindiği üzere özellikle sağlık alanında gece postalarında çalışan kadın işçiler bulunmaktadır. ancak ihale dokümanlarında bu konuda herhangi bir düzenleme bulunmamakta ve iş pr... Devamı

Eksik İşçiliklerde 26 Günlük Yol Parası Sorunu

Selamün aleyküm hocam eksik işçilik hesaplamasında ihale bedelinin/ fiili ihale gün süresi/ işçi sayısına bölünmesi ile eksik gün bedelini buluyoruz ancak.. yol ve yemek ebdelleri 26 gün üzerinden ver... Devamı