1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Daimi ve Vizeli İşçi Puantajlarının Düzenlenmesi

Bilindiği üzere, kamu kurumlarında daimi ve vizeli işçi pozisyonlarında çalışan personellerin cumartesi günleri çalışmadıkları halde ya da cumartesi çalışılan yerde istihdam edilip anılan günde çalışı... Devamı

İşçi Personelin Eşi İçin Doğum İzni,Evlilik İzni,Yada Ölüm İzinlerinde Yol ve Yemek Ücreti

Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerden bazıların eşinin doğum yapması halinde doğum izni, evlilik izni, ölüm izni gibi mazeret izinlerinde yol ve yemek ücreti kesilmes... Devamı

İl Dışına Görevlendirilen Kadrolu Yada Taşeron İşçilerinin Yol ve Yemek Ücretleri

Bilindiği üzere, 6245 sayılı harcırah kanunu kapsamında memuriyet mahalli dışına görevlendirilen kadrolu işçi yada taşeron işçilerine yolluk ve gündelik ödenmektedir.ayrıca, toplu sözleşme kapsamında ... Devamı

Aynı Kalem Yapım İşinde İş Artışı ve Azalış Aynı Anda Yapılabilir Mi?

Kurumumuzca yapılan bir yapım ihalesinde aynı kalem iş grubunda hakediş ödenmesi sırasında idarece aynı anda hem iş artışı hemde iş azalışı yapılması 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamı... Devamı

Engelli İşçi Çalıştırılması

Bilindiği üzere, 4857 sayılı iş kanunu'nun 30'uncu maddesinde, işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli... Devamı

Araç Kiralama Bedeli Ödenmesi Aylık Mı Yoksa Kıst Mı, Şöför Alımı Da Pesonele Dayalı Hizmet Alımı Kapsamına Girip Girmediği

Araç kiramalarında her araç başına kasko bdelinin %2'yi geçemeyeceği, şöföre ödenen ücretin yürürlük tarihindeki brüt asgari ücretin %50'sini geçemeyeceği, aynı ihale ile ikisinin yapılacağı yada fark... Devamı

Cezalı Çalışılan Bir Yapım İşinde Hem İş Artışı ve Ceza Kesilmesi

Kurumumuzun bir yapım işinde yüklenicinin sözleşmede belirtilen süreden 90 gün sonra iş tamamlanmış, yükleniciye % 9 olarak iş artışı da tahakkuk ettirildiği, ayrıca sözleşmede belirtilen takvim günü ... Devamı

İş Güvenliği ve Uzmanı Olan Kişilerin Çalışma Süresi,İzin ve Ücretleri

Bilindiği üzere, 6331 sayılı kanun kapsamında memur olan ve serifikası bulunan personellerin kendi kurumunda yada başka bir kamu kurumunda ya da özel sektörde görevlendirilmesi durumunda ücretleri nas... Devamı

Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı

Bilindiği üzere, hizmet ve yapım işinde akaryakıt nev'isine giren akaryakıtın ötv artışı/azalışı durumunda ötv'den kaynaklanan fiyat farkının bağımsız olarak ödeneceği yada kesileceği hakkında 11.11.2... Devamı

Özel Bütçeli İdarenin Döner Sermayeli Kuruluşunda Personel Çalıştırılmaya Ait Hizmet Alımında Çalışan Personele Ödenecek Kıdem Tazminatı

Bilindiği üzere, aynı kamu kurumunda çalışan personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışan kişilere toplam çalışma sürelerine göre kıdem tazminatı ödeneceği 6552 sayılı kanunla açıklığa... Devamı

İnşaat Bütün Risk Sigortası ile Mali Mesuliyet Siğortası Oranları İlehesaplanması

Bilindiği üzere, yapım işleri genel şartnamesinde ihale dökümanında belirtilmek şartıyla inşaat bütün sigorta ile mali mesuliyet sigortasının yapılması gerektiği belirtilmiştir.örneğin, 3.330.000 tl s... Devamı

Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulaması Nasıl Yapılacaktır

Bilindiği üzere, 4734 sayılı kanunun 63 üncü maddesi gereğince, yerli ve yabancı isteklilerin katılımın olduğu bir ihalede yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanacağı belirtil... Devamı

6552 Sayılı Kanuna Göre İşçilere Ödenecek Olan Kıdem Tazminatları

1)4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı kamu ihale kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenme şekli etr... Devamı

Fiyat Farkı Aylık Olarak Yoksa Gün Hesabı Yapılarak Mı Hesaplanır

Fiyat farkı öngörülemeyen örneğin yapım işinde idareden kaynaklanan yada mücbir sebebten dolayı yükleniciye süre uzatımı verilmesi durumunda bilindiği üzere fiyat farkı ödenecektir.örneğin, 29.09.2014... Devamı

Sözleşmede İş Eksilişi Durumunda Yükleniciye Ödenmesi Gereken %5 Lik Gerçek Giderlerin Güncellenmesi

Bilindiği üzere, sözleşmede %20'den fazla iş eksilişi olması durumunda sözleşme bedelinin % 80 i ile yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlerinin % 5 nin geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ... Devamı