Teminat Mektubunun İrad Kaydı
Kanuni asgari oranın üzerinde verilen teminatların, tamamı mı, yoksa asgari tutar mı irad kaydedilir?
Cevap : Teminat Mektubunun İrad Kaydı
Bu hususta Analiz bölümünde izahatlar bulunmaktadır.