Sözleşme Feshi
Personel çalıştırmaya dayalı bir sözleşmeyi idarenin haklı nedenlerinden dolayı derhal fesih gerçeklesecek. Genel hükümlere göre tasfiye işlemleri yapilacak.sorum su sözleşmesi fesh olan firmadan 10 gün kaybı olan işçilerin SGK bildirimleri idare nasıl yapacak
Cevap : Sözleşme Feshi
Bir idarede, SGK doğrudan bildirimlerin idare tarafından yapılabileceğini söylemişti. Yani 10 günlük kayıp için araya bir firma girmez ve kişiler yine de çalışırsa, bildirimler idarenin kendisi tarafından yapılabilir.