Sözleşme Değişikliği, İşyeri Değişikliği
Başka bir ihale açılmak suretiyle yapılması gereken bir iş, tasfiyesi gereken bir sözleşme kapsamında, sözleşme değişikliği çerçevesinde, aynı yükleniciye yaptırılabilir mi?
Cevap : Sözleşme Değişikliği, İşyeri Değişikliği
Analiz bölümünde bu konuya ilişkin hukuki izahatlar bulunmaktadır.