Personel Çalıştırmaya Dayalı İşte İzin Konusu.
6552 sayılı Kanun ile yıllık izin hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56 ncı maddesine taşınmış ve şu şekilde hükümleştirilmiştir:
“(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/6 md.) Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”
Ayrıca kanunun çıktığı zamanda en alt bende te “Diğer hükümleri YAYIMI TARİHİNDE, yürürlüğe girer.” Yani (resmi gazete tarih: 11.09.2014) tarihidir.

Şimdi hocam kafamda tereddüt oluşturan sorum. Alt işveren işçilerinde çalışan içşilerin izin takiplerini alt işverenler değişse de ASIL iş veren yani idareler yapacaktır değilmi…
Örnek 2000 beri alt işverende şirket personeli olarak çalışan bir kişinin yeni kanuna göre izin hesaplaması hangi tarih den sonra yapılmalıdır.
1-) ilk işe girdiği 2000 tarihden mi izinlerini kullanmadığı izin haklarının takibini idare yapması gerekmi acaba?
2-) yoksa kanunun çıktığı 11.09.2014 sonrakilerimi kapsıyor bu yasa idarece hangisini yapmak doğrudur.


Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim..
Cevap : Personel Çalıştırmaya Dayalı İşte İzin Konusu.
ilk işe girdiği tarih olan 2000. Çalışma bakanlığı bu konuda görüşte vermişti hatırladığım kadarıyla...