Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması
Karar Tarihi: 29/02/2019

Karar No: 2019/DK.D-48

Kamu İhale Kurulu Kararının 4. maddesinde: Bu Kararın yayımı tarihinden sonra 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de DEĞİŞİM meydana gelmesi halinde; yapılacak hesaplamalara esas olarak, anılan Bakanlar Kurulu Kararının yeniden uygulanmaya başladığı tarihten önce ihale edilen işlerde bu uygulamanın başladığı tarihe, söz konusu tarihten sonra ihale edilen işlerde ise ihale tarihine ait ilgili TÜİK endekslerinin ve akaryakıt bayi satış fiyatlarının dikkate alınmasına, denmektedir.

Tanımlar kısmında; An: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında Fiyat

Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddelerine göre yapılan fiyat farkı hesabında esas alınan hakediş tutarını, ifade eder. Şeklinde belirtilmiştir.Yukarıdaki tamınlar göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere ihale tarihi itibariyle 1,7945 olan ÖTV nin hakkediş düzenlenen 23 kasım 2018 ile 9 nisan 2019 tarihleri arasında ÖTV değerinin yine 1.7945 olması nedeniyle anılan aralıkta herhangi bir ÖTV fiyat farkı hesabı yapılacak mıdır?2016 08.09.2016 MOTORİN 1,7945 TL/LİTRE

2018 22.05.2018 MOTORİN 1,5679 TL/LİTRE

29.05.2018 MOTORİN 1,4871 TL/LİTRE

02.06.2018 MOTORİN 1,6210 TL/LİTRE

31.07.2018 MOTORİN 1,4835 TL/LİTRE

14.08.2018 MOTORİN 0,9049 TL/LİTRE

16.08.2018 MOTORİN 1,3610 TL/LİTRE

04.09.2018 MOTORİN 0,8058 TL/LİTRE

18.09.2018 MOTORİN 1,1726 TL/LİTRE

26.09.2018 MOTORİN 1,0123 TL/LİTRE

09.10.2018 MOTORİN 0,7519 TL/LİTRE

16.10.1018 MOTORİN 1,0430 TL/LİTRE

20.10.2018 MOTORİN 1,2906 TL/LİTRE

07.11.2018 MOTORİN 1,5227 TL/LİTRE

20.11.2018 MOTORİN 1,7399 TL/LİTRE

23.11.2018 MOTORİN 1,7945 TL/LİTRE

2019 10.04.2019 MOTORİN 1,7361 TL/LİTRE

16.04.2019 MOTORİN 1,5599 TL/LİTRE

07.05.2019 MOTORİN 1,3913 TL/LİTRE

30.05.2019 MOTORİN 1,4980 TL/LİTRE

01.06.2019 MOTORİN 1,6638 TL/LİTRE

04.06.2019 MOTORİN 1,7945 TL/LİTRE

25.06.2019 MOTORİN 1,7888 TL/LİTRE

Cevap : Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.