Mal Alımlarında İş Artışı
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE (MADDE 26.3.) "Birden çok mal kaleminden oluşan mal alımlarında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş artışı ve iş eksilişinde aşağıdaki hususların esas alınması gerekmektedir:
1) İş artışı veya iş eksilişinde temel kural her bir kalemde kalem tutarının %20'si oranına kadar iş eksilişi veya iş artışı yapılmasıdır.
2) Alıma konu bazı mal kalemi veya kalemlerinde bu kalemlerin her birinin tutarının %20'sinden çok olmamak üzere iş eksilişi yapılmış olması ve sözleşme tutarının da aşılmaması şartıyla diğer mal kalemi veya kalemlerinde söz konusu kalem tutarının %20'sinden fazla iş artışı yapılabilir."
hükmüne yer verilmiş olup bu ibarenin guruplu ihalelerin içerisinde yer alan kalemler için mi yorumlanacağı yoksa kısmi teklife açık (Kısmi teklife açık ve birden fazla kalemin uhdesinde kalarak tek sözleşme imzalanan) ihaleler için mi yorumlanacağı veya her iki durum içinde geçerli olmak üzere yorumlanabilir mi?. Bu konudaki görüşlerini bize aktarırsanız çok memnun oluruz üstadım.
Cevap : Mal Alımlarında İş Artışı
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.