Kesin Teminat Mektubunun Nakde Dönüştürülüp İdare Hesaplarına Alınması Yerine Mektup Tutarının Nakit Yatırılarak Mektuba Dokunulmadan İadesi
Sahin Üye

Sayın hocam iyi çalışmalar.

2014/177393 İhale kayıt nolu “… Etüt ve Proje Çizim Hizmeti Alım İşi” sözleşmesi;

Yapılan ihtarına rağmen yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı, sözleşme ve bağlayıcı genel mevzuata uygun olarak yerine getirmemesi üzerine 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. maddesi uyarınca yetkili makamını onayı ile feshedilerek İdare kayıtlarındaki … nolu …… tutarlı kesin teminatı İdare adına gelir kaydedilmiştir.

İlgili makamın onayına uygun olarak bizzat “teminat mektubunun” nakde çevrilerek İdare hesaplarına aktarılması yününde ilgili banka şubesine yazıyı yazma aşamasındayız.

İşin yüklenici firma yetkilisi Kesin Teminat Mektubunun nakde çevrilmek suretiyle nakit karşılığının İdare hesaplarına aktarılması yolunun izlenmesi halinde “ticari kredilerinin itibarlarının çok uzun süreli olarak bankalar nezdinde etkileneceği, uzun süreli teminat alamayacaklarını, bu durumunda ihalenin feshi yanında ayrı ağır bir yaptırım olacağı” şeklinde mağduriyetlerinin daha da artacağını beyan ederek “bizzat mektubun nakde çevrilmek yerine mektup tutarının bizzat kendilerince elden veya ilgili banka şubesi üzerinden nakit yatırılarak mektuba dokunulmadan ilgili bankaya iadesini” talep etmektedirler.

Yüklenicinin bu talebi mevzuata uygun mu, işlemi bu yönlü tesis edebiliriyiz? 31.03.2016

Şahin AKBAŞ

Bitlis İl Özel İdaresi Destek Hizmetler MüdürüCevap : Kesin Teminat Mektubunun Nakde Dönüştürülüp İdare Hesaplarına Alınması Yerine Mektup Tutarının Nakit Yatırılarak Mektuba Dokunulmadan İadesi
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.