İşçilik Bilgi Formu Doldurma Hk.
İyi günler,Malumunuz olduğu üzere Kamu İhale Genel Tebliğinde 31.03.2018 tarihinde değişiklik yapılmış ve özetle;

"Hizmet alımı ihalelerinde, EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale hazırlık işlemlerinde; ihalede işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, işin sürekli nitelik taşıyıp taşımadığı gibi bilgileri içeren formun da idareler tarafından doldurulması ve formun bir örneğinin ihale işlem dosyasında saklanması gerekmektedir.Forma işlenecek olan işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı bilgisinin, ihale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına ya da işçilerin tam ve/veya kısmi zamanlı çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi hesaplanmak suretiyle belirlenmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelere yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde yer verilmesi gerekmektedir." denilmiştir.

Sorumuz: Düzenlemede bahsi geçen işçilik maliyetinin kısmi zamanlı çalışmalarda, yarı zamanlı veya tam zamanlı personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet işlerinde nasıl ortaya konacağı? Piyasa fiyat araştırması yapmak suretiyle yaklaşık maliyet belirlenen bir ihalede firmalar işçilik giderini ayrı bir kalem olarak vermekten imtina ettiklerinde idare yaklaşık maliyet içerisinde işçilik giderini nasıl ortaya koyacak ve bunu nasıl belgelendirecek?

Şuan idarelerin bir çoğu bu sorunun cevabını arıyor. Ancak tebliğde sadece yapılması gereken söylenmekte ancak nasıl yapılacağına dair bir açıklama bulunmamakta.

Teşekkürler iyi çalışmalar...

Cevap : İşçilik Bilgi Formu Doldurma Hk.
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.