İhale Komisyonu Üyelerinin Görevlerinden Ayrılması Sebebiyle Komisyon Üyeliğinden De Ayrılmak Zorunda Kalmaları Halinde
ihale komisyonu üyelerinin görevlerinden ayrılması sebebiyle komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalmaları halinde;
-Yerine atanan kişi ile mi ihale sürecine devam edilir?
- Yoksa, asil üyenin yedeği ile mi ihale sürecine devam edilir?
Cevap : İhale Komisyonu Üyelerinin Görevlerinden Ayrılması Sebebiyle Komisyon Üyeliğinden De Ayrılmak Zorunda Kalmaları Halinde
Kamu İhale Genel Tebliğine göre; Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir.