İhale Kararı Damga Vergisi Zorunluluğu
BİT'lerin 4734 sayılı kanuna göre yapmış olduğu ihalelerde ihaleyi kazanan yükleniciden ihale kararı damga vergisinin maliyeye yatırılmasını istemesinin yasal zorunluluğu nedir?
Cevap : İhale Kararı Damga Vergisi Zorunluluğu
Bildiğim kadarıyla öyle bir zorunluluk yok. Hatta maliyede yok diyor.