İdarenin Kesin Kabulü Yapmayıp Keyfi Beklemesi
Resmi kuruma yapılmış ve teslim edilmiş, geçici kabulü yapılmış işin 2 sene geçmesine ve idareye yazılı olarak başvuru yapılmış olmasına rağmen Kesin kabulü yapılmamaktadır. Bu konuda bir düzenleme bulunamadı. Ne yapılabilir ?

Bildirim :
Bu konu henüz yanıtlanmadı !