Hazineye Gelir Kaydedilmesi Gereken Teminatın Yükleniciye İade Edilmesi
Cevap : Hazineye Gelir Kaydedilmesi Gereken Teminatın Yükleniciye İade Edilmesi
Teminatın yükleniciye iadesi sonrasında, tesbit edilen bir yasak fiil veya davranışa binaen, diğer müeyyidelerle birlikte, yüklenicinin teminatının da Hazineye irad kaydı gereğinin ortaya çıkması halinde, teminat tutarı kadar yüklenicinin İdareye karşı sorumluluğu devam ettiğinden, bu tutar genel hükümler çerçevesinde yükleniciden tahsil edilebilecektir.