Fiyat Farkı, İş Artışı, Eksilişi
Kamu yararına bir derneğe 22/a kapsamında yaptırılacak bi hizmet için bazı bedeller tahmini olarak sözleşmeye konulacaktır. (kişi sayısı, ulaşım, konaklama bedelleri vs) Bu nedelleri dernek İdare adına gerçekleşme zamanında ödeyecek ve bedelini İdareden tahsil edcektir. Bu durumda Sözleşmeye Fiyat Farkı maddesinin konulmaması, Sözleşme niteliği birim fiyat ve götürü bedele tam olarak uymadığı için iş artışı ve eksilişine ait benzer maddeler işin gereğine göre yaratılarak konulabilir mi? Çünkü kişi sayısı, ulaşım, konaklama vb giderler Yüklenici'nin geliri olmayacak kesinleştiğinde İdare adına ödeme yapılacaktır. Hizmet bedeli olarak dernek gelirlerine belirlenen küçük bir mebleğ ödenecektir.

Teşekkür ederim.
Cevap : Fiyat Farkı, İş Artışı, Eksilişi
Teşekkür ederim.
Cevap : Fiyat Farkı, İş Artışı, Eksilişi
Bu şekilde bir alımın, kamu alımlarıyla ilgili yasal düzenlemelere uygun olmayacağını düşünüyorum.
Cevap : Fiyat Farkı, İş Artışı, Eksilişi
4734 sayılı Kanun'un 22/a. maddesine göre dernekten nasıl hizmet satın alındığına dair izahatta bulunabilir misiniz?