Danışmanların İhale ve Muayene Kabul Komisyonlarında Görevlendirilmesi
Danışmanlar, ihale komisyonlarında, muayene ve kabul komisyonlarında görevlendirilebilir mi?
Cevap : Danışmanların İhale ve Muayene Kabul Komisyonlarında Görevlendirilmesi
4734 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde, Danışmanlık Hizmet Sunucularından alınacak hizmetler; mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler" olarak belirtilmiş olup; aktarılan düzenlemelerde, ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu üyelikleri yer almamaktadır.
Zaten 4734 sayılı Kanun'da da, ihale komisyonu üyelerinin idare personeli olması gerektiği açıkça belirtilmiştir.