Aşırı Düşükten Alınan İçin Geçici Kabulü Sonrası Teminat İadesi
Aşırı düşükten alınan işlerde yönetmeliğin 24.maddesi gereği, bilginiz üzere, %9 oranında kesin teminat alınmaktadır.

İş eksiksiz yapılarak geçici kabulü yapıldığında, normal şartlarda %6'lık kesin teminatın yarısı çözüldüğü de malumunuzdur.

%9 kesin teminat alınıp, geçici kabulü tamamlanan işte, çözülmesi gereken teminat miktarı ne olmalıdır?

Teminatın %4.5 oranında mı, %6 oranında mı serbest bırakılması gerekir?

%9 işin yapılamayacağına dair güvence bedeli olarak alınıyor ve iş geçici kabul noktasına geliyor ise, iş aşırı düşükten alınan işten ziyade normal şartlarda bir işe dönüşmüş olmuyor mu? Normal şartlarda ise %3 içeride kalması gerekirken fazla tutulmasına dayanak nedir?

%9'un %6'sı iade edilmeli ise bu hangi yönetmelik veya kararda mevcuttur? Bu konu ile ilgili kik kararı veya emsal teşkil edebilecek bir belge söz konusu mudur?

İlgilerinize şimdiden teşekkür ederim.
Cevap : Aşırı Düşükten Alınan İçin Geçici Kabulü Sonrası Teminat İadesi
Haaltan, teşekkür ederim yanıtınız için.
Cevap : Aşırı Düşükten Alınan İçin Geçici Kabulü Sonrası Teminat İadesi
İş eksilişlerinde kesin teminatın iadesi söz konusu değildir. Ancak, Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır.
Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile
sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.
Cevap : Aşırı Düşükten Alınan İçin Geçici Kabulü Sonrası Teminat İadesi
Benim oranlarla ilgili kafama takılan başka bir konu: İş eksilişi olduğu zaman kesin teminatla ilgili bir işlem yapılacak mı?

Yani nasıl ki, iş artışlarında kesin teminat alınıyor, iş eksilişlerinde böyle bir iade mümkün olabilir mi?

Cevap verenlere şimdiden teşekkür ederim...
Cevap : Aşırı Düşükten Alınan İçin Geçici Kabulü Sonrası Teminat İadesi
Aşırı düşük teklif veren ve açıklaması idarece kabul edilen yüklenicilerden yaklaşık maliyetin %9 oranında kesin teminat alınması 4734 sayılı yasanın 43. maddesine eklenen ek bir fıkraya istinaden Kamu İhale genel tebliğ ile belirlenen bir tutardır. Yapım işlerinde Kesin teminatın geçici kabul sırasında yarısının iadesi hususu ise 4735 sayılı yasanın 13/b maddesi ile belirlenmiştir.

Tutarı ve oranı yasal mevzuat düzenlemesi ile belirlenen bir konuda idare olarak "Artık işin geçici kabulü de yapıldığına göre aşırı düşük iş normal işe dönüştü yüklenici idareye sıkıntı vermeden işi bitirdi" o sebeple fazladan aldığımız %3 + %3 = %6 iade edebiliriz diyemeyiz.

Dikkat edin aşırı düşük teklif üzerinden sözleşme imzalanmış olsa bile Kesin Teminatın matrahı sözleşme bedeli değildir. Aksine İdarenin kendi belirlediği Yaklaşık Maliyet matrah olmaktadır.
Cevap : Aşırı Düşükten Alınan İçin Geçici Kabulü Sonrası Teminat İadesi
Bence % 4,5 serbest bırakılmalı. Çünkü kanunda yarısı yazıyor. oran yazmıyor.