3b Kapsamında Mal Alımı Cezalı Sürede Mal Teslimi
4734 Sayılı Kanunun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 20/04/2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10.a maddesi esaslarına göre Açık İhale. kapsamında mal alımı yapılan ihale malzemeler cezalı süre dolmadan teslim edilmiş olup ,fiziki muayenede red olmuştur ,malzemeler alınıp gerekli isterleri karşılayacak şekilde cezalı süre içinde (idari şartnamede **Normal teslim süresini aşan (İhtarlı süre) hallerde de yüklenicinin bir veya birden çok kalem mal değişimi hakkı azami bir defa ile sınırlandırılmıştır. **)ilgili maddesine tekrar teslim edilmiştir.mal alımları yönetmeliğine göre mal değişim hakkımızın bulunmadığı sadece muayene itiraz hakkımızın bulunduğunu belirterek bu kez muayene komisyonu malzemeleri muayeneye sevk etmemektedir .
idari şartnamede bulunan bu maddeye istinaden nasıl bir yol izlememiz gerekir ,bilgi rica ediyorum.
saygılarımla
Cevap : 3b Kapsamında Mal Alımı Cezalı Sürede Mal Teslimi
İdare, son teslim tarihinden önce teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde teslim süresi içerisinde yüklenici tarafından sözleşme ve eklerine uygun mal teslim edebilme sayısını sözleşmenin ilgili maddesinde düzenler.
Cevap : 3b Kapsamında Mal Alımı Cezalı Sürede Mal Teslimi
Sorunuzla ilgili olarak, sanki sizden ceza kesilmesinin mümkün olamayacağı gibi bir sonuç çıkmaktadır. Ceza kesintisine itiraz etmeniz ve konuyu mahkemeye taşımanız mümkündür.