22/f Maddesi
Bu madde kapsamında tarım il müdürlükleri hayvanlar için aşı alabilir mi?
Cevap : 22/f Maddesi
Alabilir, çünkü düzenleme insan hayvan üzerine değil, alınan malzeme üzerine.