İDARE ADI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

ANALİZİN ADI

POZ NO

ÖLÇÜ BİRİMİ

Soğuk Hava Depolarında Sıcak ve Soğuk Mahaller Arasında Isı Tecridi Yapılması

MSB 570

m2

TANIMI

Tasdikli projesine göre sıcak mahalden soğuk mahale doğru 18.031/1 pozuna uygun 28 cm.lik tasıyıcı tuğla duvar örülmesi , duvarların her iki yüzünün iç ve dıs sıva pozlarına uygun olarak sıvanması,iç sıva yüzeyi üzerine 19.075 pozuna uygun olarak bir kat nem kesici yapılması üzerine,serbest olarak 2x5 cm. kalınlığında 04.612/2C pozuna uygun strafor konulması,bunların galvanizli tellerle tutturulması, üzerine 19.075 pozuna uygun olarak bir kat nem kesici yapılması,18.071/1 pozuna uygun koruyucu ½ tuğla duvar örülmesi ve içyüzeylerin 26.071 pozuna uygun olarak fayans kaplanması için isçilik,her türlü malzeme ve zayiatı alet veedevat giderleri is yerindeki yükleme, yatay ve düsey tasımalar, bosaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil birim fiyatlarından ödenmek üzere sıva tuğla duvar nem kesici ve fayans hariç 1 m2 fiyatıdır. 

GİRDİLER

ÖLÇÜ BİRİM

MİKTARI

BİRİM FİYAT

TUTARI

Soğuk Hava Depolarında Sıcak ve Soğuk Mahaller Arasında Isı Tecridi Yapılması

m2

1

24.68

24.68

ARA TOPLAM

24.68

KÂR ve GENEL GİDERLER

DAHİL

1 m2 KÂRLI BİRİM FİYATI

24.68