İDARE ADI

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANALİZİN ADI

POZ NO

ÖLÇÜ BİRİMİ

İDARE MALI Ø800MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ B.A. BORUNUN YERİNE MONTAJ İŞÇİLİĞİ

KBB.İ . 12. 218321.01

m

TANIMI

DAHİL OLAN MASRAFLAR : Poz no:08.157077- 08157078-08.157079 daki şartlar ve esaslar dahilinde imal edilmiş her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanmış entegre contalı, buhar kürlü, (muflu) idare malı betonarme boruların, (Ø800-Ø1050-Ø1200mm çapa kadar) 125 HP ekskavatör (drangling) ile hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine ve ilgili standartlarına göre yerine yerleştirilmesi, entegre contalı boru başlarının bağlanması döşenmiş boru başlarının veya boru hattının ilgili standartlarına göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için her türlü işçilik,makine,ekipman, alet ve edevat, malzeme ve zayiatı yatay ve düşey taşıma yükleme,boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil entegre contalı buhar kürlü(muflu) betonarme boru döşenmesinin 1 m fiyatı: DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR : Yok ÖLÇÜ : Projesine,şartnamesine TS821 ile ilgili standartlara uygun olarak döşenmiş ve her türlü deneyleri yapılarak idarece kabul edilmiş entegtre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boruların metre tül cinsinden miktarıdır. NOT: 1) Bu birim fiyat idarenin teslim ettiği boruların işyerinde döş. Entegre con. Buhar kürlü (muflu) betonarme boru üretimine uygun görülmesi halinde uygulanır. 2) idare malı entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boruların idarece kabul edilmesi için TSE veya TSEK belgelerinin bulunması zorunludur. 3)boru ampartmanı içine yerleştirilen entegre contanın TSE5434 E uygunluk belgesi ve satın alındığı üretici firmaya ait ISO kalite belgesinin bulunması zorunludur. ISO kalite belgesi bulunmayan firmalardan satın alınacak entegre contaların imal edilecek entegre contalı buhar kürü (muflu) betonarme boruların döşenmesine müsaade edilmeyecektir.  

BİRİM FİYAT(POZ) BELGE GÖRÜNTÜSÜ

BENZER POZLAR

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !

İdare Malı Ø1000mm Entegre Contalı, Buhar Kürlü B.A. Borunun Yerine Montaj İşçiliği

KBB.İ . 12. 218322.01
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Ø 1000mm Buhar Kürlü Entegre Contalı Muflu Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi

KBB.İ . 12. 218322.03
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İdare Malı Ø1200mm Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme Boru Nakli ve Hendek İçine İndirilerek Döşenmesi

KBB.İ . 12. 218310.02
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi