İDARE ADI

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANALİZİN ADI

POZ NO

ÖLÇÜ BİRİMİ

BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE ASFALT BETONU KAPLAMA , BİTÜMLÜ SATIH KAPLAMA KARIŞIMI PLENTMİKS METODUYLA HAZIRLANAN BİTÜMLÜ DÜZELTME TABAKASI BİTÜM İLE STABİLİZE EDİLMİŞ TEMEL VE ALTTEMEL KARIŞIMLARININ ELEKTRONİK DUYARGALI FİNİŞERLE SERİLMESİ VE SİLİNDİRLE SIK

KBB.İ . 6200. 04

TON

TANIMI

BİRİM FİYATA DAHİL OLAN GİDERLER : Yüklenici firmanın idare plentinden temin ettiği sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtaları ile iş başına nakli, finişere boşaltılması,elektronik duyargalı finişerle serilmesi,tokmaklanması,demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirle sıkıştırılması,gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması,kesilmesi,kenarların ve ek yerlerin tanzimi geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması,elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının yerleştirilmesi,kot almaya yarayacak ayarlı offset hattının teşkili, aplikasyon , nivelman vs. yapılması taşıma kamyonlarının plentte bekletilmeleri,finişerle beraber çalışmaları ve sırası gelinceye kadar beklemelerini karşılığı,araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması suretiyle binder veya aşınma tabakalarının teşkili, sıcak karışım tabakaları teşkilinde katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 TİPİ ) malzemenin nakliye dahil iş başına nakli ve disbirütör ile serilmesi ile aşağıda birim fiyata dahil olmayan masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar BSK seriminin yapılmasının 1Ton. fiyatı  

BİRİM FİYAT(POZ) BELGE GÖRÜNTÜSÜ