İDARE ADI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

ANALİZİN ADI

POZ NO

ÖLÇÜ BİRİMİ

Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton Kullanılarak)

MSB 322/A

m3

TANIMI

Şartnamesindeki esaslar dahilinde ve projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak C30/37 kalitesinde yol betonu dökülmesi , sıkıştırılması , tesviyesi , derzlerin bırakılması veya açılması ve teçhizi ,doldurulması, itinalı bir suretle beton kürünün sulanmak , örtmek vs. şekillerde tamamlanması suretiyle her çeşit(tasıt yolu , yaya kaldırım , tünel içi kaldırım ve yol betonları ) beton yol yapılması ; derz latalarının is başında temini ve yerleştirilmesi , bitüm ve boya malzemesinin is basında temini ve kayma demirlerine bir kat sülyen ,bir kat bitüm sürülmesi , gerekli beton veya çelik kalıp malzemelerinin is basında temini ve kalıpların yapılması ,dilatasyon derzlerinin altına sabit derz latalarının temin edilerek yerleştirilmesi , beton yüzeyinin perdah makinası ile perdahlanması beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi , kendir ve kenevirin is basında temini ve bunların ; derz boşluklarına yerleştirilmesi, bilahare derzlerin ; iyice temizlenmesi, kurutulması ve derz cidarlarına bitümlü malzeme sürülmesi , soğuk veya sıcak derz malzemelerinin is başında temini ve derzlerin bunlarla doldurulması , suretiyle beton yol , tretuvar , tünel içi kaldırım ve yol betonları yapılması ve diğer bütün islerin yapılması için lüzumlu her türlü isçilik , malzeme , makine , alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dahil , (demir bedeli , demir isçiliği ile çimento vedemirin;yüklenmesi , is basında boşaltılması , çimento , demir , kum ve çakılın yıkanması hariç) m3 fiyatıdır. 

GİRDİLER

ÖLÇÜ BİRİM

MİKTARI

BİRİM FİYAT

TUTARI

Beton Kaplama Yapılması (C30/37 Hazır Beton Kullanılarak)

m3

1

215.47

215.47

ARA TOPLAM

215.47

KÂR ve GENEL GİDERLER

DAHİL

1 m3 KÂRLI BİRİM FİYATI

215.47