İDARE ADI

KÜLTÜR BAKANLIĞI

ANALİZİN ADI

POZ NO

ÖLÇÜ BİRİMİ

(5-7) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile profilli koltuk altı silmesi yapılması

3072

m

GİRDİLER

ÖLÇÜ BİRİM

MİKTARI

BİRİM FİYAT

TUTARI

01.501 Düz işçi

saat

0.25

7.40

1.85

01.K01 Mütehassıs usta

saat

2

20.25

40.5

01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı

saat

1

10.25

10.25

04.270 Çiviler (TS 155)

kg

0.05

1.95

0.1

04.K01 Çam kereste 1.sınıf

m3

0.0021

1500

3.15

ARA TOPLAM

55.85

KÂR ve GENEL GİDERLER %25

13.96

1 m KÂRLI BİRİM FİYATI

69.81