İDARE ADI

KÜLTÜR BAKANLIĞI

ANALİZİN ADI

POZ NO

ÖLÇÜ BİRİMİ

(10-15) cm genişlikte 3,5 cm kalınlıkta 1.sınıf çam kerestesi ile profilli saçak alın silmesi yapılması

3073

m

GİRDİLER

ÖLÇÜ BİRİM

MİKTARI

BİRİM FİYAT

TUTARI

01.501 Düz işçi

saat

0.25

7.40

1.85

01.K01 Mütehassıs usta

saat

1

20.25

20.25

01.K02 Mütehassıs usta yardımcısı

saat

0.5

10.25

5.13

04.270 Çiviler (TS 155)

kg

0.05

1.95

0.1

04.K01 Çam kereste 1.sınıf

m3

0.0047

1500

7.05

ARA TOPLAM

34.38

KÂR ve GENEL GİDERLER %25

8.60

1 m KÂRLI BİRİM FİYATI

42.98