MALİ HABERLER

PLATFORMUN HABER MERKEZİ Portalı Görüntüle

Engelli Bireylere Bakım Merkezlerinde Hangi Hizmetler Verilmeli

Engelli bireylere yönelik özel bakım hizmetleri yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelikte merkezlerin kuruluşu ve işleyişine yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.

Basit Basınçlı Kapların Ab Mevzuatına Uyumuna Yönelik Yönetmelik

Avrupa Birliği mevzuat uyumu çerçevesinde basit basınçlı kapların teknik özellikleri ve denetimine yönelik Yönetmelik yayımlandı.

2017 Yılı Kalkınma Programı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki

Yüksek Planlama Kurulunun 2017 yılı kalkınma programı Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş ve eki çalışmada bakanlar kurulu kararı eki olarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bazı Ülkelerden İthal Edilen Kraftlayner Kağıtlara Yönelik Damping Soruşturması Hakkında Tebliğ

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla damping soruşturmaları yapılabilmektedir. Finlandiye, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli kraftlayner kağıtlar için de soruşturma başlatılmıştır.

Çocuk Aşıları ve Topuk Kanı Alımı Anayasaya Aykırı Mı?

Anayasa mahkemesi çocuk aşıları ve topuk kanı uygulamasının Anayasaya aykırılığına kısmi olarak hükmetti.

Otomotiv Sektörüne Yetkili Teknik Sorumlular Geliyor

İmalatçılar veya tadilat yapan kişiler yetkili teknik sorumlu isdihtam etmek zorunda.