Prim Erteleme İşlemlerinde 2017 Yılı Ocak Ayına İlişkin Tutarlar Nasıl Hesaplanacaktır?

Prim Erteleme İşlemlerinde 2017 Yılı Ocak Ayına İlişkin Tutarlar Nasıl Hesaplanacaktır?

6770 sayılı Kanun’ un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72 nci madde eklenmiş ve anılan hükümler uyarınca yapılacak işlemler 7/2/2017 tarihli, 2017/7 sayılı genelge ile 27.2.2017, 23.2.2017, 16.2.017, 14.2.2017 tarihi duyurularımızla açıklanmış olmakla birlikte 2017/1. Ayda ertelemeye esas tutarın hesaplanmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Söz konusu tereddütlerin giderilmesi amacıyla SGK tarafından "Prim Erteleme İşlemleri" adıyla duyuru yapılmıştır.

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

28.02.2017

 

DUYURU

 

PRİM ERTELEME İŞLEMLERİ

 

 

 

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72 nci madde eklenmiş ve anılan hükümler uyarınca yapılacak işlemler 7/2/2017 tarihli, 2017/7 sayılı genelge ile 27.2.2017, 23.2.2017, 16.2.017, 14.2.2017 tarihi duyurularımızla açıklanmış olmakla birlikte 2017/1. Ayda ertelemeye esas tutarın hesaplanmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

 

Buna göre;

 

1-Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.

 

2-Sosyal güvenlik destek priminden bildirilmiş (2 nolu belge türü) sigortalılar ertelemeye esas gün sayısı hesabında dikkate alınmamaktadır.

 

3- İşverenlerin 2016/Aralık ayına ilişkin 6661 asgari ücret destek tutarları 2017/Ocak ayına ilişkin prim tutarlarına mahsup edilmekle birlikte, bazı işverenlerimizin 2016/Aralık ayı asgari ücret destek tutarlarının 2017/Ocak ayı tahakkuklarından düşülmediği anlaşılmış olup konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte ve gün içerisinde mahsupların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

4-2017/1. Ay için ertelemeye esas tutar,

 

4.a.2016 ve öncesinde tescil edilen işyerleri için;

 

2016/Ocak ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. 2016/Ocak ayında bildirim olmaması durumunda bu aydan sonra bildirim yapılan ilk aydaki sigortalı sayısında göre gerekli hesaplama yapılacaktır.

 

Örnek: 01.05.2015 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/1. Ay için 1 nolu belge türünden 5 sigortalı için 150 gün, 2 nolu belge türünden ise 2 sigortalı için 60 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin

2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı 150 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 150 gün x 20,70 TL=3.105,00 TL olacaktır.

 

Örnek: 20.04.2016 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/4. Ay için 1 nolu belge türünden 2 sigortalı için 12 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 10 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Nisan ayında olduğu için) 12 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 12 gün x 20,70 TL=248,40 TL olacaktır.

 

Örnek: 10.06.2016 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/6. Ay için 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 20 gün, 2016/7. Ay için 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün ve 2016/8. Ay için 1 nolu belge türünden 1 sigortalı için 5 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk sosyal güvenlik destek primine ilişkin bildirimler hariç tüm sigorta kollarından bildirim 2016/Ağustos ayında olduğu için) 5 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 5 gün x 20,70 TL=103,50 TL olacaktır.

 

Örnek: 01.02.2016 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2016/2. Ay için 1 nolu belge türünden 2 sigortalı için 60 gün, 2 nolu belge türünden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında,

 

 

 

Sigortalı

Belge Türü

Gün

SPEK

2017/Ocak ayı için uygulamada

 

(2016/Şubat)

(2016/Şubat)

(2016/Şubat)

(2016/Şubat)

baz alınacak olan sigortalıların gün

 

sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

1

30

3.500,00

-   (*)

 

 

 

 

 

 

 

(b)

1

30

2.400,00

30

 

 

 

 

 

 

 

(c)

2

30

2.200,00

-

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Günlük kazanç 110,00 TL nin üzerinde olduğu için hesaplamada dikkate alınmamıştır.

 

söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Ocak ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Şubat ayında olduğu için) 30 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 30 gün x 20,70 TL=621,00 TL olacaktır.

 

4.b.2017 yılında tescil edilmiş işyerleri için;

 

2017/Ocak ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır.

 

Örnek: 01.01.2017 tarihinde kanun kapsamında alınmış bir işyerinde 2017/1. Ay için 1 nolu belge türünden 3 sigortalı için 90 gün, 2 nolu belge türünden ise 7 sigortalı için 210 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işyerinin 2017/Ocak ayında erteleme esas gün sayısı 90 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 90 gün x 20,70 TL=1.863,00 TL olacaktır.