2024 Yılı İhalelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk) ve Vergi Borcu Sınırı (Limitleri)

2024 Yılı İhalelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vergi Borcu Sınırı (Limitleri)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereği SGK ve Vergi borcu olan kişiler ihale dışı bırakılmaktadır. Ancak, söz konusu borçların belirli limitlerin altında olması halinde bu borçlar ihale dışı bırakma nedeni olarak görülmemektedir. 2024 yılı borç limitleri aşağıda ifade edilmiş olup, 2025 yılı limitleri de sitemizde zamanı geldiğinde yayımlanacaktır.

İhaleye katılan istekliler SGK ve Vergi borcu olmadığına ilişkin taahhütnameyi teklif mektuplarının ikinci maddesinde vermektedirler. Sözleşme imzalanan firmalar da ihale tarihi itibarıyla söz konusu belgeleri idarelere sunmaktadır.

SGK Borcu Sınırı: SGK borcu sınırı her sene brüt asgari ücretin değişmesiyle değişmekte ve artmaktadır. Ancak, bu noktada iki hususa da dikkat edilmesi gerekir. SGK borcu kapsamında ele alınacak borçlar nelerdir ve ihaleye katılan firmanın mahiyeti.

 

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Tüzel Kişi) 2024 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3

450.056,70 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olan Tüzel Kişi)  2024 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 6

900.113,40 TL

4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-a Kapsamındaki Sigortalılar İçin) 2024 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3

450.056,70 TL

4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-c Kapsamındaki Sigortalılar İçin) 2024 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3

450.056,70 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigortalısı) 2024 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3

450.056,70 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigortalısı / 4-b Sigortalılığı İçin) 2022 yılı aylık brüt asgari ücret * 3

60.007,50 TL

4-b Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası 2022 yılı aylık brüt asgari ücret * 3

60.007,50 TL

 

Vergi Borcu Sınırı: Vergi borcunda sınır yıllardır değiştirilmemiştir. 5.000 TL’dir. Ancak, vergi borcu kapsamında ele alınacak ve alınmayacak borçların araştırılarak neticeye varılması uygun olacaktır.

 

İhale ve mali konularda arama yapmak için, sitemizin ARAMA kısmını kullanabilirsiniz.