2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri (Tarifeleri)

2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri (Tarifeleri)

Kimlerden ne kadar gelir vergisi alınacağı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. 193 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu ve 2 nci maddesinde de hangi kazanç ve iratların gelir olarak kabul edileceği ifade edilmektedir.

Gelir Vergisi Dilimleri aynı Kanunun 103 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Esas tarife başlıklı 103 üncü maddeye göre Gelir vergisine tabi gelirler

Yer verilen vergi dilimleri her sene değiştirilmektedir. 

2024 yılı Gelir Vergisi Dilimleri aşağıdaki şekilde olup, 2024, 2025 ve sonraki yıllara ilişkin Gelir Vergisi Dilimlerini öğrenmek için malihakem sitesini takip ediniz.

110.000,00 TL'ye kadar

%15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası

%20

580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL

(ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası

%27

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL

(ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası

%35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000,00 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası

%40