2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri (Tarifeleri)

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri (Tarifeleri)

Kimlerden ne kadar gelir vergisi alınacağı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. 193 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu ve 2 nci maddesinde de hangi kazanç ve iratların gelir olarak kabul edileceği ifade edilmektedir.

Gelir Vergisi Dilimleri aynı Kanunun 103 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Esas tarife başlıklı 103 üncü maddeye göre Gelir vergisine tabi gelirler

Yer verilen vergi dilimleri her sene değiştirilmektedir. 

2020 yılı Gelir Vergisi Dilimleri aşağıdaki şekilde olup, 2021, 2022 ve sonraki yıllara ilişkin Gelir Vergisi Dilimlerini öğrenmek için malihakem sitesini takip ediniz.

32.000,00 TL'ye kadar

%15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası

%20

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL

(ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası

%27

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL

(ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası

%35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900,00 TL, (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası

%40