2021 Yılı İhale Mevzuatı Parasal Sınırları, Limitleri

2021 yılı İhale Mevzuatı Parasal Sınırları, Limitleri

 

 

Kamu İhalelerinde Mimarlık ve Mühendislik (İnşaat, Çevre, Makine vb.) Diplomasının 2021 yılı Bedeli

Her yıl için: 449.259 TL

 

Eşik Değer Limiti (Hesaplama) 2021

8-a kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için: 2.225.824 TL

8-b kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için: 3.709.717 TL

8-c kapsamında yapım işleri ihaleleri için: 81.614.303 TL

 

2021 KİK Payı Limiti: 809.496 TL

 

2021 Yılı 21 f Pazarlık Usulü İhale Limiti (Pazarlık f Limiti): 404.732 TL

 

Doğrudan Temin Limitleri 2021

Büyükşehir Kapsamındaki İdareler İçin: 121.405 TL

Diğer İdareler için Doğrudan Temin Limiti: 40.443 TL

Doğrudan temin kapsamında yapılacak bu alım limitlerine KDV dahil değildir. Ayrıca idarelerin ihtiyaçları ifadesi Kanunda kullanıldığından dolayı, piyasa araştırmasının ortalaması üzerinden değil, alınan en düşük fiyat üzerinden değerlendirmelerin yapılması gerekir.

 

2021 Yılı İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri

2021 yılında Kamu İhale Kuruluna yapılacak itirâzen şikayetlerde ödenecek parasal tutarlar.

İhalelerde hak kaybına uğrayan, uğrama ihtimali olan kişilerin Kamu İhale Kurumuna yapacakları itirazen şikayet başvurularında 2021 yılında en düşük 7.682 TL, en yüksek ise 30.750 TL ödenecektir.

 

Yaklaşık Maliyeti

İtirazen Şikayet Başvuru Bedeli (Tutarı) 2021

1.281.438 TL’ye kadar olan ihalelerde

7.682 TL

1.281.438 TL ile 5.125.768 TL arası olan ihalelerde

15.373 TL

5.125.768 TL ile 38.443.271 TL arası olan ihalelerde

23.060 TL

38.443.271  TL ve üzerinde olan ihalelerde

30.750 TL