2021 Yılı Harcırah (H Cetveli) Miktarları Belli Oldu, 2022 Yılı Harcırah Tutarları?

2021 Yılı Harcırah (H Cetveli) Miktarları Belli Oldu, 2022 Yılı Harcırah Tutarları?

2021 YILINA İLİŞKİN HARCIRAH MİKTARLARI AÇIKLANMIŞ OLUP AŞAĞIDADIR:

YURT İÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLER (MADDE 33)

 

 

ÜNVAN

GÜNDELİK

KONAKLAMA İÇİN ESAS ALINACAK MİKTAR

A

TBMM BAŞKANI VE BAŞBAKAN

 

100,00

150,00

 

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı . Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları

92,00

138,00

 

 

 

 

 

 

B

MEMUR VE HİZMETLİLERDEN

 

 

 

Ek Göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar

 

80,00

120,00

 

Ek Göstergesi 5800 ;(Dail)- 8000 hariç olanlar

 

75,00

112,50

 

Ek Göstergesi 3000 ;(Dail)- 5800 hariç olanlar

 

71,00

106,50

 

Aylık Kadro Derecesi 1-4 olanlar

 

63,00

94,50

 

Aylık Kadro Derecesi 5-15 olanlar

 

62,00

93,00

 

DENETİM ELEMANLARININ HARCIRAHI 2020,

Türkiye  düzeyinde  teftiş,  denetim  ve  inceleme  yetkisine  haiz  bulunanların gündeliği 120,00 TL