2020 Yılı İhalelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk) ve Vergi Borcu Sınırı (Limitleri)

2020 Yılı İhalelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vergi Borcu Sınırı (Limitleri)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereği SGK ve Vergi borcu olan kişiler ihale dışı bırakılmaktadır. Ancak, söz konusu borçların belirli limitlerin altında olması halinde bu borçlar ihale dışı bırakma nedeni olarak görülmemektedir. 2019 yılı borç limitleri aşağıda ifade edilmiş olup, 2021 yılı limitleri de sitemizde zamanı geldiğinde yayımlanacaktır.

İhaleye katılan istekliler SGK ve Vergi borcu olmadığına ilişkin taahhütnameyi teklif mektuplarının ikinci maddesinde vermektedirler. Sözleşme imzalanan firmalar da ihale tarihi itibarıyla söz konusu belgeleri idarelere sunmaktadır.

SGK Borcu Sınırı: SGK borcu sınırı her sene brüt asgari ücretin değişmesiyle değişmekte ve artmaktadır. Ancak, bu noktada iki hususa da dikkat edilmesi gerekir. SGK borcu kapsamında ele alınacak borçlar nelerdir ve ihaleye katılan firmanın mahiyeti.

2020 yılı SGK borcu sınırı şirketler için; 66.217,50 TL

2020 yılı SGK borcu gerçek kişiler için; 8.829,00 TL

2020 yılı SGK borcu alt yükleniciler için; 132.435,00 TL

Vergi Borcu Sınırı: Vergi borcunda sınır yıllardır değiştirilmemiştir. 5.000 TL’dir. Ancak, vergi borcu kapsamında ele alınacak ve alınmayacak borçların araştırılarak neticeye varılması uygun olacaktır.

 

İhale ve mali konularda arama yapmak için, sitemizin ARAMA kısmını kullanabilirsiniz.