2020 Yılı İhale Mevzuatı Parasal Sınırları, Limitleri

2020 yılı İhale Mevzuatı Parasal Sınırları, Limitleri

 

 

Kamu İhalelerinde Mimarlık ve Mühendislik (İnşaat, Çevre, Makine vb.) Diplomasının 2020 yılı Bedeli

Her yıl için: 358.977 TL

 

Eşik Değer Limiti (Hesaplama) 2020

8-a kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için: 1.778.525 TL

8-b kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için: 2.964.217 TL

8-c kapsamında yapım işleri ihaleleri için: 65.213.187 TL

 

2020 KİK Payı Limiti: 646.821 TL

 

2020 Yılı 21 f Pazarlık Usulü İhale Limiti (Pazarlık f Limiti): 323.398 TL

 

Doğrudan Temin Limitleri 2020

Büyükşehir Kapsamındaki İdareler İçin: 97.008 TL

Diğer İdareler için Doğrudan Temin Limiti: 32.316 TL

Doğrudan temin kapsamında yapılacak bu alım limitlerine KDV dahil değildir. Ayrıca idarelerin ihtiyaçları ifadesi Kanunda kullanıldığından dolayı, piyasa araştırmasının ortalaması üzerinden değil, alınan en düşük fiyat üzerinden değerlendirmelerin yapılması gerekir.

 

2020 Yılı İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri

2020 yılında Kamu İhale Kuruluna yapılacak itirâzen şikayetlerde ödenecek parasal tutarlar.

İhalelerde hak kaybına uğrayan, uğrama ihtimali olan kişilerin Kamu İhale Kurumuna yapacakları itirazen şikayet başvurularında 2020 yılında en düşük 6.139 TL, en yüksek ise 24.571 TL ödenecektir.

 

Yaklaşık Maliyeti

İtirazen Şikayet Başvuru Bedeli (Tutarı) 2018

1.023.922 TL’ye kadar olan ihalelerde

6.139 TL

1.023.922 TL ile 4.095.700 TL arası olan ihalelerde

12.284 TL

4.095.700 TL ile 30.717.756 TL arası olan ihalelerde

18.426 TL

24.571TL ve üzerinde olan ihalelerde

24.571 TL