2019 Yılı İhale Mevzuatı Parasal Sınırları, Limitleri

2019 yılı İhale Mevzuatı Parasal Sınırları, Limitleri

2019 yılında geçerli olacak Kamu İhale Kanunu Parasal Sınırlarını (Limitlerini) sizler için hesaplıyoruz.

2018 yılı Yİ-ÜFE rakamları herkesin malumu olduğu üzere açıklandı. Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre de, ihale mevzuatında kullanılan parasal limitler Yİ-ÜFE üzerinden güncellenmektedir.

Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi

Madde 67- Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir.”

Yukarıda yer verilen hüküm ve 2019 yılı için açıklanan oranlar çerçevesinde 2019 yılı ihale mevzuatı parasal sınırlarını tespit etmemiz mümkündür. Burada yer alan parasal limitler 1 Şubat 2019 tarihinden 31 Ocak 2020 tarihine kadar yürürlükte olacaktır.

Haberimizde hesap ettiğimiz tutarlar, aynı şekilde resmi gazetede de yayımlanmıştır.

 

İhale ve mali konularla ilgili analiz ve haber okumaki için sitemizde ARAMA yapınız.

 

Kamu İhalelerinde Mimarlık ve Mühendislik (İnşaat, Çevre, Makine vb.) Diplomasının 2018 yılı Bedeli

Her yıl için: 334.368 TL

 

Eşik Değer Limiti (Hesaplama) 2019

8-a kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için: 1.656.600 TL

8-b kapsamındaki idarelerin mal ve hizmet alımları için: 2.761.007 TL

8-c kapsamında yapım işleri ihaleleri için: 60.742.537 TL

 

2019 KİK Payı Limiti: 602.479 TL

 

2019 Yılı 21 f Pazarlık Usulü İhale Limiti (Pazarlık f Limiti): 301.228 TL

 

Doğrudan Temin Limitleri 2019

Büyükşehir Kapsamındaki İdareler İçin: 90.358 TL

Diğer İdareler için Doğrudan Temin Limiti: 30.101 TL

Doğrudan temin kapsamında yapılacak bu alım limitlerine KDV dahil değildir. Ayrıca idarelerin ihtiyaçları ifadesi Kanunda kullanıldığından dolayı, piyasa araştırmasının ortalaması üzerinden değil, alınan en düşük fiyat üzerinden değerlendirmelerin yapılması gerekir.

 

2019 Yılı İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri

2019 yılında Kamu İhale Kuruluna yapılacak itirâzen şikayetlerde ödenecek parasal tutarlar.

İhalelerde hak kaybına uğrayan, uğrama ihtimali olan kişilerin Kamu İhale Kurumuna yapacakları itirazen şikayet başvurularında 2019 yılında en düşük 5.719 TL, en yüksek ise 22.887 TL ödenecektir.

 

Yaklaşık Maliyeti

İtirazen Şikayet Başvuru Bedeli (Tutarı) 2018

713.655 TL’ye kadar olan ihalelerde

5.719 TL

713.655 TL ile 2.854.626 TL arası olan ihalelerde

11.442 TL

2.854.626 TL ile 21.409.698 TL arası olan ihalelerde

17.163 TL

21.409.698 TL ve üzerinde olan ihalelerde

22.887 TL